top of page
Planting Trees

Kampanie edukacyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która nakłada na Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny obowiązek prowadzenia i finansowania publicznych kampanii edukacyjnych, a także zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia o bateriach i akumulatorach, która nakłada na podmioty wprowadzające po raz pierwszy na rynek rynek krajowy baterie i akumulatory obowiązek sfinansowania publicznych kampanii edukacyjnych, oraz zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która nakłada na przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach do przekazania środków pieniężnych na publiczne kampanie edukacyjne.

wolontariusze

Działalność statutowa

Fundacja, w ramach współpracy z Wprowadzającymi prowadzi w ich imieniu i na ich rzecz działania z zakresu kampanii edukacji ekologicznej, mającej na celu realizację założeń ustawowych. Należą do nich:

Jak działamy

W zależności o wysokości wyliczonego na podstawie ustawy budżetu, Fundacja zorganizuje na rzecz Wprowadzającego kampanię edukacyjną lub zaproponuje przyłączenie się do prowadzonej przez Fundację kampanii. 

Fundacja prowadzi kampanie z zakresu edukacji na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od 2010 r.  W działaniach Fundacji wzięło udział bezpośrednio około 7 mln Polaków.

Image by Annie Spratt
Kupka Happy Group

Nasze doświadczenie

Fundacja zaplanowała i zorganizowała między innymi:  konkursy wiedzy ekologicznej na temat elektrośmieci, zużytych baterii, opakowań, konkursy plastyczne i fotograficzne, kampanie prasowe, telewizyjne, internetowe i radiowe, lokowanie idei w popularnych serialach telewizyjnych, kilkadziesiąt imprez publicznych w całej Polsce, podczas których edukowała na temat właściwego postępowania z elektrośmieciami, zużytymi bateriami oraz prawidłowej gospodarki odpadami opakowaniowymi.

bottom of page